intel i219-v 网卡安装omv4.x

 • Lv1
  • 话题1
  • 回复17
  • 经验值4
tangkt_7 #10792
 • intel i219-v 的网卡,安装omv4.x时卡在网卡选择,过不去,求助各位高手

查看 3 回复 - 1 至 3 (总计 3)
  • Lv1
   • 话题1
   • 回复17
   • 经验值4
  tangkt_7 #10964

  成功安装4.1.22

  • Lv1
   • 话题1
   • 回复17
   • 经验值4
  liqx #10970

  只能帮楼主顶了

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  冷暖自知 ^O^ Allenシ羊 #11005

  新人任务 15

查看 3 回复 - 1 至 3 (总计 3)